Buit

Total: 0,00 €

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

3.0 Informació addicional (general)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Responsable del tractament

Identificació i contacte del Responsable de Tractament.

SAS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, S.A.

Passeig Torras i Bages, 106 - 08030 Barcelona

A08844029

933 458 850

Finalitats del tractament

Descripció del tractament

Les finalitats que consten identificades a les clàsules de consentiment a peu de pàgina de cada formulari, sent específiques per la finalitat que es detalla.

Període de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-los per raons fiscals i contables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb finalitat d'arxiu històric o estadístic, tret que s'exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la cessió

No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.

Finalitat de la cessió

No se preveu cap cessió.

Moviments internacionals de dades

No es produeixen.

Transferència internacional

No es produeixen.

¿Quins drets té?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades personals.

Les persones interessades tinen dret a accedir a les seves dades personals, així como sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, en el seu cas a sol·licitar la seva supresió quan, entre altres motius les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius particulars, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, sent aquest un motiu suficient per a cessar el tractament, excepte per motius legítims o per l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Drets de les persones interessades

¿Com puc exercitar-los?

 

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada acompanyat del D.N.I o documentació identificatiu equivalent o enviar un comunicat al correu electrònic sas@sas1900.com, especificant el dret a exercitar.

Possibilitat de reclamar a la AEPD

 

L'interessat pot presentar una reclamació a l'AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 y 912 663 517. C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.

 

 

Casos d'èxit

@sasbarcelona

@SASbarcelona1900

SAS NEWSLETTER

Casos d'èxit

Les nostres marques

2019 SAS - PREFABRICATS DE FORMIGÓ
Powered by Bitanube - Design by Pixel concepte